ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม

เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ภาคใต้รวมตัวทำสื่อดีสร้างสื่อสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ กลุ่มละครมาหยา และสถาบันการศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์ในภาคใต้ ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมดีดี เพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ คิดดีไอดอล สู่ปีที่2 โดยได้มีเยาวชนในภาคใต้ สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 80 ทีม เพื่อส่งแนวคิดในการเล่าเรื่องสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ผ่านสื่อคลิปสั้นในประเด็น Gen Z Strong เพื่อการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การลดอ้วนในเด็กเพื่อเพิ่มการกินผัก และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

โดยเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจและเป็นปัญหาในชุมชน คิดดีไอดอล เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพต่อตนเอง สู่แรงบันดาลใจสำนึกสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาให้คนรุ่นใหม่สามารถเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ผ่านกระบวนการเรียนรู้สื่อสารวิถีสุขภาวะ พร้อมเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ สื่อสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองและสังคม นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา เรามีน้องๆ ไอดอลคิดดีปีที่ 1 ซึ่งเป็นแกนนำใน 20 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี​ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา อาสามาช่วยกันออกแบบกระบวนการกิจกรรมพร้อมกับนักวิชาการในพื้นที่ เพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สู่เยาวชนต้นแบบในแบบฉบับนักสื่อสารสร้างสรรค์เด็กใต้ ที่สามารถสะท้อนความคิดความเป็นตัวตนของตนเองออกมาเพื่อสื่อสารเรื่องราวในการร่วมแก้ปัญหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth