“ประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี ๒๕๖๐”

จังหวัดหนองคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อสืบสานจารีตประเพณีอันดีตาม
“ฮีตสิบสอง” โดยจะจัด ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และลานนาคาเบิกฟ้า ท่าน้ำวัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

“บั้งไฟพญานาค” เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง เริ่ม ปรากฏจากเหนือผิวน้ำตั้งแต่ระดับ ๑–๓๐ เมตร แล้วจะพุ่งขึ้นสูงประมาณ ๕๐–๑๕๐ เมตร เป็นเวลาประมาณ ๕–๑๐ วินาที แล้วดับหายวับไปในอากาศ โดยลูกไฟไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง ขนาด ของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่เท่าหัวแม่มือ กระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่ เดิมเรียก “บั้งไฟผี” มีความเชื่อว่าพญานาคจุดขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ไปโปรดพระมารดา ในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน ทั้งเมืองมนุษย์ สวรรค์ และเมืองบาดาล ต่างก็สาธุการจัดงานสมโภช ในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

โดยในปีนี้เทศบาลเมืองหนองคาย กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยจะมีการลอยเรือไฟบูชาพญานาค การแสดงแสง เสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ กิจกรรมถนนอาหารริมโขง การแสดงกระทงยักษ์ รวมทั้งการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง

สำหรับเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย มีการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ บั้งไฟพญานาคโลก ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานนาคาเบิกฟ้า กิจกรรมแต่งไทยใส่บาตร วันออกพรรษา และพิธีบวงสรวงแบบโบราณ ซึ่งมีการรำบวงสรวงบูชาพญานาคในตอนเย็นวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีดารานักแสดงหญิงจากละครเรื่อง นาคี (แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์) พร้อมนางรำจำนวน ๒,๐๐๐ คน ร่วมพิธีรำบวงสรวง ชมปรากฏการณ์ประกวดธิดาบั้งไฟพญานาคโลกริมโขง การแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ การแข่งขันเรือยาวประเภทเรือเล็ก ๑๒ ฝีพาย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ มีการจัดประเพณีไหลกองฮ้า ซึ่งเป็นประเพณีโบราณ ที่ชาวโพนพิสัยถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาค มา ๑ วัน แต่เดิมชาวบ้านตามหมู่บ้านและวัดที่ติดกับแม่น้ำโขง จะทำแพไม้ใผ่ และนำเศษวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เหลือจากการทำเรือไฟสำหรับไหลไปตามแม่น้ำโขง มาทำความสะอาดและเก็บเป็นกองใส่บนแพ พร้อมจุดเผาไฟ แล้วปล่อยให้ไหลไปในแม่น้ำโขง เพื่อเป็นพุทธบูชา และเชื่อว่าเป็นการไหลสิ่งที่ไม่ดีไปกับสายน้ำ ผู้ที่สนใจเดินทางมาชมความมหัศจรรย์ของบั้งไฟพญานาค และท่องเที่ยวในงานประเพณี ออกพรรษา ไหลเรือไฟ บั้งไฟพญานาคโลก จ.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านการแสกน QR CODE หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลเมืองหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๕๗๔
เทศบาลตำบลโพนพิสัย โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๕๕๖๓-๔
ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๑๓๒๖

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.