ทำ10ข้อก่อนออกเที่ยวสงกรานต์

สภาวิศวกรแนะเจ้าของบ้านเรือนตรวจสอบ 10 ข้อสร้างความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินภายในบ้าน ก่อนออกเที่ยวสงกรานต์

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สภาวิศวกรกล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 นี้  สภาวิศวกรย้ำเตือนและขอให้ประชาชนใส่ใจไม่ประมาทป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยขอให้ปฏิบัติก่อนออกจากบ้าน ดังต่อไปนี้ 1. ตัดวงจรไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นหรือปิดสวิตช์ ปิดพัดลม และดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับไฟฟ้าออกให้หมด 2. ปิดก๊าซหุงต้มที่หัวถังให้สนิท 3. ตรวจสอบธูปเทียนที่จุดไว้ ดับให้หมด 4. หญ้าแห้งรอบๆด้านควรตัดให้สั้นและนำไปกำจัดหรือทิ้งให้เรียบร้อย

นายพิชญะ กล่าวด้วยว่า สภาวิศวกรขอแนะนำการดูแลบ้านอยู่อาศัยให้ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย มีข้อควรปฎิบัติ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 1. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ (Smoke Alarm) ที่โถงหน้าห้องนอน และในห้องนอนทุกห้อง  2. ทุกห้องนอนต้องมีทางหนีไฟสำรองเสมอ เช่น หน้าต่าง ประตู ระเบียง ถ้ามีเหล็กดัดต้องเปิดได้จากด้านในเสมอ  3. ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน ต้องปิดสวิตช์และดึงปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออก  4. ปลั๊กไฟพ่วง ต้องไม่เสียบซ้อนกันหลายชั้น และต้องมีคุณภาพดี  5. ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน ต้องปิดก๊าซหุงต้มที่หัวถังให้สนิท  6. ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน ต้องตรวจสอบธูปเทียนที่จุดไว้ ต้องดับให้หมด  7. สมาชิกในบ้านต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สถานีดับเพลิงที่ใกล้เคียง หรือหมายเลขแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199  8. ควรวางแผนและซ้อมหนีไฟ และให้เก็บกุญแจบ้านและไฟฉายในที่ที่เหมาะสมและบอกให้สมาชิกในบ้านทราบ 9. ให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 10. อุปกรณ์ไฟฟ้าและการเดินสายไฟ ต้องที่มีมาตรฐานรับรอง

dailynews.